Schoolgids Quadraten

Naast de algemene tweejarige schoolgids van SWS De Gavelander ontvangen onze ouders jaarlijks de bijlage schoolgids waarin allerlei praktische informatie staat vermeld. Naast deze documenten is er de bovenschoolse schoolgids Quadraten. Hierin vindt u het bovenschools beleid waaraan wij ons houden. Mocht u hierover vragen of opmerkingen hebben dan horen wij die graag.

 

SWS De Gavelander is een school van Stichting Quadraten. Quadraten is een samenwerkingsbestuur voor christelijke, openbare, samenlevings- en samenwerkingsscholen in het Westerkwartier-Noordenveld. Er vallen 36 scholen onder het bestuur.

Quadraten heeft vijf prominente kernwaarden:

  • veiligheid en vertrouwen
  • samenwerken
  • ondernemend handelen
  • duurzaamheid
  • talentontwikkeling

en kinderen wijzen de weg!