Ouders

Een goed contact met de ouders en verzorgers van onze leerlingen vinden wij van groot belang. Door samen op te trekken en in gesprek te gaan is het mogelijk uw kind optimaal te ontwikkelen. De thuissituatie en de schoolsituatie willen we zoveel mogelijk op elkaar aan laten sluiten. Voor uw kind is het contact, de verbinding school-ouders-kind van groot belang. Een goede samenwerking heeft een positief effect op het leren van kinderen.

 

Het team van SWS De Gavelander waardeert de medewerking van ouders. We willen u betrekken bij het  onderwijs aan uw kinderen. Ouders participeren in de oudervereniging en zorgen voor de leuke activiteiten in de school. De medezeggenschapsraad denkt en praat mee over het schoolbeleid van nu en het beleid richting de toekomst. Goed onderwijs maken we samen!

Een goed contact met de ouders en verzorgers van onze leerlingen vinden wij van groot belang. Door samen op te trekken en in gesprek te gaan is het mogelijk uw kind optimaal te ontwikkelen. De thuissituatie en de schoolsituatie willen we zoveel mogelijk op elkaar aan laten sluiten. Voor uw kind is het contact, de verbinding school-ouders-kind van groot belang. Een goede samenwerking heeft een positief effect op het leren van kinderen.

 

Het team van SWS De Gavelander waardeert de medewerking van ouders. We willen u betrekken bij het  onderwijs aan uw kinderen. Ouders participeren in de oudervereniging en zorgen voor de leuke activiteiten in de school. De medezeggenschapsraad denkt en praat mee over het schoolbeleid van nu en het beleid richting de toekomst. Goed onderwijs maken we samen!