Schoolondersteuningsprofiel

In dit document beschrijven wij onze zorg en onze grenzen aan de zorg.  Ons SOP wordt jaarlijks bijgesteld en voorgelegd aan MR. V