Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is altijd vrijwillig. Vrijwillig betekent dat u als ouder mag kiezen of u wel of niet de ouderbijdrage betaalt. Wij sluiten geen leerlingen uit van activiteiten. Wij vragen een ouderbijdrage voor zaken die niet door de overheid betaald worden maar die wij wel essentieel vinden voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Dit kunnen materialen zijn voor projecten, cadeaus voor Sinterklaas, traktaties tijdens activiteiten, sportdag of excursies die binnen de Jeelo-thema's vallen. De vrijwillige bijdrage is € 55,00 per jaar voor de groepen 1 t/m 8. Hierdoor kan gespaard worden voor het schoolkamp in groep 7/8. De ouderbijdrage wordt geïnd via het programma WIS Collect.