Leerlingenraad

Onze school beschikt over een leerlingenraad. Hierin hebben leerlingen uit groep 5, 6, 7, en 8 zitting. De leerlingenraad vergadert 6 x per jaar met de directeur over schoolse zaken.

In schooljaar 2022-2023 hebben de volgende leerlingen zitting in de leerlingenraad:

* Tim K

* Levi

* Jenke

* Lauren

* Toby (afwisselend)

* Dejan (afwisselend)