Dalton

Het Daltononderwijs

Ons onderwijs is gebaseerd op de pijlers van Helen Parkhurst waarop het Daltononderwijs gebaseerd is. Binnen het daltononderwijs staan zes kernwaarden centraal; zelfstandigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid, reflectie, effectiviteit, samenwerking en borging.

 

Zelfstandigheid

Zelfstandigheid komt tot uiting in dat leerlingen vanaf groep 1 zelfstandig leren denken en handelen bijvoorbeeld als het gaat om het plannen van hun eigen werk. Leerlingen krijgen ruimte om na te denken over hun eigen leerproces en wat zij nodig hebben om dit te verbeteren. Ze krijgen bijvoorbeeld de vrijheid om te kiezen in welke volgorde zij hun werk willen gaan maken. Hierbij reflecteren ze op de keuzes die ze maken.

 

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Vrijheid is nodig om eigen keuzes te kunnen maken. Vrijheid in het plannen en taakwerk zelf te organiseren binnen vooraf gestelde grenzen. De grenzen bestaan uit de opgegeven leerstof en de eisen die daaraan gesteld worden, de tijdslimiet en de werkafspraken die groepsgebonden zijn naast de schoolregels. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen leren zelfverantwoordelijk te zijn voor de dingen die zij doen. Ze zijn mede verantwoordelijk voor de sfeer in de groep, de steun voor klasgenootjes en de materialen die ze gebruiken.

 

Reflectie

Nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk is belangrijk. Dit komt tot uiting in de weektaak en de gesprekken die daaraan gekoppeld zijn. Ook voor leerkrachten en de school is reflectie belangrijk. Doen we de dingen goed en doen we de goede dingen?

 

Effectiviteit

Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. We willen uit een leerling halen wat erin zit.

 

Samenwerking

Bij ons op school werken we samen: leerlingen, ouders, leerkrachten en schoolleiding aan goed onderwijs. We scheppen een leeromgeving waar leerlingen iets van en met elkaar kunnen leren. Door bijvoorbeeld samen te werken aan werkstukken in tweetallen of een groepje. Leren van en met elkaar is zichtbaar op onze school. Ook leerkrachten werken samen en leren van elkaar door collegiale consultatie en door regelmatig samen te overleggen over onderwijs en leerlingen.

 

Borging

Alle aspecten van ons onderwijs borgen wij middels kwaliteitskaarten, ambitiekaarten en organisatiekaarten. Deze kaarten worden jaarlijks geëvalueerd om te bepalen of we nog steeds op deze manier werken en ons onderwijs vorm geven