SWS de Gavelander

"Samen voor elkaar"

De Gavelander is een school waar alle kinderen zichzelf kunnen zijn en gezien worden. Waar ze plezier hebben en hun huppel behouden. Onze school gaat uit van de mogelijkheden van de kinderen. We leren ze eigen keuzes te maken binnen de kaders die wij aangeven. Als leerlingen de school verlaten hebben ze zelfvertrouwen gekregen, kunnen ze samenwerken en zijn ze sociaal vaardig. Weten ze wat hun talenten zijn en hebben ze geleerd verantwoordelijkheden te nemen en creatief te zijn.

Dalton onderwijs

Op de Gavelander wordt onderwijs gegeven volgens het Dalton principe. Dit betekent dat leerlingen leren in een doorgaande lijn vanaf de laagste groepen verantwoordelijkheid, samenwerken en zelfstandigheid. De werkwijze wordt onder meer geborgd door consultatie. 

Daltononderwijs is enerzijds een organisatievorm waarin de taak een belangrijke rol speelt, maar daarnaast kent het belangrijke opvoedende waarden, waar kinderen de rest van hun leven plezier van kunnen hebben. De grondlegster van deze brede vorm van onderwijs is Helen Parkhurst.

“Daltononderwijs is niet slechts een systeem, of een methode, maar véél meer een goede onderlinge verstandhouding, een steeds doorgaande onderlinge invloed op elkaar!”

Samen

Professionaliteit

Plezier en vertrouwen

Dalton

Laatste nieuws

Agenda