Jeelo

In 2020 zijn wij gestart met Jeelo. Jeelo (je eigen leeromgeving) biedt leerstof van de zaakvakken, cultuur, maatschappij, religie, verkeer en EHBO op een projectmatige wijze aan. Kinderen leren niet meer uit geschiedenisboeken. Door middel van bouwstenen en stappers leren ze spelenderwijs onderzoekend en ontdekkend. De leerstof is daardoor betekenisvoller dan wanneer ze deze slechts leren uit de boeken.

We starten met de projecten in groep 3. Groep 1 en 2 werken via Kleuterplein aan eigen projecten en daar waar kan doen ze mee met de Jeelo-projecten.

Ieder project starten we samen en sluiten we samen af. Dit kunnen voorstellingen zijn, bij elkaar in de klas kijken, een gezamenlijk spel, een goed doel, optredens, etc.