Bijlage schoolgids

Onze schoolgids schrijven we voor een periode van twee jaren. In de bijlage van de schoolgids vindt u alle informatie van het huidige schooljaar. Hieronder de onderwerpen die beschreven worden in de bijlage:

 • Informatie Quadraten      
 • Schooltijden        
 • Gymrooster       
 • Schoolregels en afspraken      
 • Vakantieregeling      
 • Ziekmelding        
 • Luizencontrole       
 • Jarig en trakteren        
 • Verlof    
 • Klachtenregeling       
 • Rapportage en contacten     
 • TSO en BSO       
 • Centrum voor Jeugd en Gezin / GGD    
 • Team         
 • Formatie / groepsindeling      
 • MR         
 • ID commissie       
 • GMR         
 • Ouderraadvereniging       
 • Schoolfonds / schoolreizen      
 • Jaaroverzicht        
 • Calamiteiten