Ons onderwijs

Op de Gavelander wordt onderwijs gegeven volgens het Dalton principe. De kernwaarden die hierbij leidend zijn zijn: 

  1. Samenwerking: ouders, leerlingen, leerkrachten en schoolleiding werken samen aan goed onderwijs. Leerlingen leren dat er verschillen tussen leerlingen zijn, leren naar elkaar te luisteren met respect voor elkaar. Leren van en met elkaar. 

  2. Zelfstandigheid: zelfstandig leren en werken is actief leren en werken. De Leerlingen worden gestimuleerd en aangezet om problemen zelf op te lossen, het werk zelf te plannen, onafhankelijk te worden en zelfsturend. 

  3. Effectiviteit: effectief in tijd, menskracht en middelen. 

  4. Vrijheid en verantwoordelijkheid: zelf plannen binnen de taak en binnen de grenzen van de schoolregels en de opgegeven leerstof en de eisen die daaraan gesteld worden, de tijdslimiet en de werkafspraken die groeps-gebonden zijn. 

  5. Reflectie: nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk vinden wij belangrijk. 

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt op school. Als leerlingen zich veilig voelen zijn zij pas in staat hun mogelijkheden optimaal te benutten. Duidelijke afspraken, structuren en een sfeer van vertrouwen helpen hierbij. Bij de start van het schooljaar ligt het zwaartepunt dan ook hierop: "het scheppen van een veilige omgeving met duidelijke regels en afspraken". Dit doen we middels de gouden weken. Ook kijken wij naar ons eigen gedrag omdat voorspelbaarheid van ons gedrag belangrijk is voor de leerlingen. 

Als leerlingen plezier hebben en het fijn hebben op school zijn ze in staat te leren. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zelfvertrouwen ontwikkelen. Als een kind zichzelf mag zijn, ontdekt waar het goed in is en ontdekt hoe leren werkt groeit het zelfvertrouwen. Als een kind zichzelf kan verbeteren en zelfkennis krijgt door te reflecteren groeit ook de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.