Aanmelden leerlingen

 

Welkom! 

Uw kind wordt binnenkort 4 jaar en u wilt graag dat uw kind naar SWS de Gavelander gaat. Wanneer u uw kind wilt aanmelden op onze school, is het fijn van tevoren kennis met elkaar te maken. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de directeur. Vol trots laten we u zien wat we zoal doen. Op ontspannen professionele wijze kunt u met de schoolcultuur kennis te maken, u kunt de prettige sfeer opsnuiven en meer informatie verkrijgen.

Het kan ook dat u in de nabijheid van SWS de Gavelander komt wonen. Mogelijk volgt uw kind onderwijs op een andere school. Om goed onderwijs te garanderen worden er gegevens van uw kind uitgewisseld. Vooraf vragen we u hiervoor om toestemming. We kijken of wij passend onderwijs kunnen bieden aan uw kind. 

Aanmeldprocedure Quadraten:

Kinderen zijn vanaf vier jaar welkom op de basisschool. Vanaf de eerste schooldag in de maand na de vijfde verjaardag zijn de kinderen leerplichtig.
 
Voor kleuters is er nog een bijzondere regeling. Tot het kind 6 jaar wordt, mag het maximaal vijf uur per week thuis gehouden worden. Dit moet aan de directeur van de school worden gemeld. Als ouders het kind meer dan vijf uren per week thuis houden is er toestemming van de directeur van de school nodig. Deze toestemming geldt ook voor maximaal 5 uren per week. Als het kind 3 jaar en 10 maanden is, mag het op school kennismaken. Deze kennismakingsfase omvat maximaal vijf dagen. Ouders moeten hun kind (indien mogelijk) minimaal 10 weken voor het begin van het nieuwe schooljaar (of voor de datum waarop zij de inschrijving wensen) schriftelijk aanmelden bij de school van hun keuze. De school heeft 6 weken de tijd om te besluiten over het verzoek tot toelating en mag deze termijn met maximaal 4 weken verlengen.
 
Het moment waarop deze termijn gaat lopen is de datum waarop het aanmeldingsformulier door de school wordt ontvangen. Wordt een leerling in de zomervakantie aangemeld dan start deze termijn op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar.
Ouders kunnen hun kind aanmelden vanaf 1 jaar voordat het kind wettelijk toelaatbaar is. Kinderen die jonger zijn dan deze leeftijd, kunnen op een wachtlijst met vooraanmeldingen worden geplaatst.
 
Ouders hebben de mogelijkheid om hun kind bij verschillende scholen tegelijk aan te melden. Hierdoor kunnen meerdere scholen belast worden met de aanmeldingsprocedure en het onderzoek of er sprake is van een leerling met een ondersteuningsbehoefte. Om dit te voorkomen moeten ouders, als dit aan de orde is, melden bij welke andere scholen zij om toelating hebben verzocht. Hierdoor kunnen scholen onderling tot afstemming komen over de aanmeldingsprocedure.
 
Na de aanmelding onderzoekt de school:
  • of er ruimte op de school is om de leerling te plaatsen
  • of de leerling extra ondersteuning nodig heeft. Dit onderzoek vindt plaats op basis van informatie van de ouders. De school maakt daarbij ook graag gebruik van de informatie  van de peuterspeelzaal of kinderopvang, de zogenaamde warme overdracht. Daarvoor dient u als ouders toestemming te geven. Heeft de leerling extra ondersteuning nodig, dan beoordeelt de school of zij de leerling deze ondersteuning kan bieden of zij verwijst de leerling naar een andere school die deze ondersteuning wel kan bieden en die de leerling wel kan plaatsen.
 
Wanneer de school niet binnen 10 weken na de aanmelding een beslissing heeft genomen over de plaatsing van de leerling, heeft deze recht op een tijdelijke plaatsing.  De school moet vervolgens alsnog een beslissing over de plaatsing nemen. Tijdelijke plaatsing is niet aan de orde als de leerling reeds is ingeschreven op een andere school.
 

Welkom! 

Uw kind wordt binnenkort 4 jaar en u wilt graag dat uw kind naar SWS de Gavelander gaat. Wanneer u uw kind wilt aanmelden op onze school, is het fijn van tevoren kennis met elkaar te maken. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de directeur. Vol trots laten we u zien wat we zoal doen. Op ontspannen professionele wijze kunt u met de schoolcultuur kennis te maken, u kunt de prettige sfeer opsnuiven en meer informatie verkrijgen.

Het kan ook dat u in de nabijheid van SWS de Gavelander komt wonen. Mogelijk volgt uw kind onderwijs op een andere school. Om goed onderwijs te garanderen worden er gegevens van uw kind uitgewisseld. Vooraf vragen we u hiervoor om toestemming. We kijken of wij passend onderwijs kunnen bieden aan uw kind. 

Aanmeldprocedure Quadraten:

Kinderen zijn vanaf vier jaar welkom op de basisschool. Vanaf de eerste schooldag in de maand na de vijfde verjaardag zijn de kinderen leerplichtig.
 
Voor kleuters is er nog een bijzondere regeling. Tot het kind 6 jaar wordt, mag het maximaal vijf uur per week thuis gehouden worden. Dit moet aan de directeur van de school worden gemeld. Als ouders het kind meer dan vijf uren per week thuis houden is er toestemming van de directeur van de school nodig. Deze toestemming geldt ook voor maximaal 5 uren per week. Als het kind 3 jaar en 10 maanden is, mag het op school kennismaken. Deze kennismakingsfase omvat maximaal vijf dagen. Ouders moeten hun kind (indien mogelijk) minimaal 10 weken voor het begin van het nieuwe schooljaar (of voor de datum waarop zij de inschrijving wensen) schriftelijk aanmelden bij de school van hun keuze. De school heeft 6 weken de tijd om te besluiten over het verzoek tot toelating en mag deze termijn met maximaal 4 weken verlengen.
 
Het moment waarop deze termijn gaat lopen is de datum waarop het aanmeldingsformulier door de school wordt ontvangen. Wordt een leerling in de zomervakantie aangemeld dan start deze termijn op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar.
Ouders kunnen hun kind aanmelden vanaf 1 jaar voordat het kind wettelijk toelaatbaar is. Kinderen die jonger zijn dan deze leeftijd, kunnen op een wachtlijst met vooraanmeldingen worden geplaatst.
 
Ouders hebben de mogelijkheid om hun kind bij verschillende scholen tegelijk aan te melden. Hierdoor kunnen meerdere scholen belast worden met de aanmeldingsprocedure en het onderzoek of er sprake is van een leerling met een ondersteuningsbehoefte. Om dit te voorkomen moeten ouders, als dit aan de orde is, melden bij welke andere scholen zij om toelating hebben verzocht. Hierdoor kunnen scholen onderling tot afstemming komen over de aanmeldingsprocedure.
 
Na de aanmelding onderzoekt de school:
  • of er ruimte op de school is om de leerling te plaatsen
  • of de leerling extra ondersteuning nodig heeft. Dit onderzoek vindt plaats op basis van informatie van de ouders. De school maakt daarbij ook graag gebruik van de informatie  van de peuterspeelzaal of kinderopvang, de zogenaamde warme overdracht. Daarvoor dient u als ouders toestemming te geven. Heeft de leerling extra ondersteuning nodig, dan beoordeelt de school of zij de leerling deze ondersteuning kan bieden of zij verwijst de leerling naar een andere school die deze ondersteuning wel kan bieden en die de leerling wel kan plaatsen.
 
Wanneer de school niet binnen 10 weken na de aanmelding een beslissing heeft genomen over de plaatsing van de leerling, heeft deze recht op een tijdelijke plaatsing.  De school moet vervolgens alsnog een beslissing over de plaatsing nemen. Tijdelijke plaatsing is niet aan de orde als de leerling reeds is ingeschreven op een andere school.