Verlof aanvragen

 

Voor het vrij vragen, oftewel verlof vragen, is het verplicht een verlofaanvraag in te vullen. In de bijlage vindt u het verlofformulier en de bijbehorende toelichting. Het is fijn om bezoeken aan een arts, tandarts of specialist na schooltijd af te spreken. Bezoekt u met uw kind  hulpverlenende instanties, waarmee de school geen contract of samenwerkingsafspraak heeft, dan is het wenselijk de afspraak na schooltijd te plannen.

De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar melding te doen van ongeoorloofd schoolverzuim.

 

Aanvraag formulier voor verlof. Dit formulier wordt ter goedkeuring aan de directeur overlegd.