Dit is De Gavelander

Aan de rand van Oostwold met uitzicht op de omliggende landerijen en naast de sportvelden zit de Gavelander, een kleine, overzichtelijke en dynamische dorpsschool. Een dorpsschool met ambitie. We zijn een integraal kindcentrum in ontwikkeling en we streven er naar dat in schooljaar 2023 er een BSO, en peuteropvang gerealiseerd is. De school telt rond de 65 leerlingen en is gesitueerd in een multifunctioneel centrum met alle gemakken onder 1 dak. Er is een winkel, keuken, gymlokaal en ruimte voor een kinderopvang. 

Waar staan wij voor: 

De Gavelander is een school waar alle kinderen zichzelf kunnen zijn en gezien worden.  Waar ze plezier hebben en hun huppel behouden. Onze school gaat uit van de mogelijkheden van de kinderen. We leren ze eigen keuzes te maken binnen de kaders die wij aangeven. Als leerlingen de school verlaten hebben ze zelfvertrouwen gekregen, kunnen ze samenwerken en zijn ze sociaal vaardig. Weten ze wat hun talenten zijn en hebben ze geleerd verantwoordelijkheden te nemen en creatief te zijn. 

Onze school streeft naar kwaliteit in het bieden van onderwijs en de breedste vorm van samenwerken. Deze samenwerking is zichtbaar tussen het dorp en de school, de leerkrachten en leerlingen en onze leerlingen onderling. Als je samenwerkt kom je verder. 

We zien onze school als een lerende organisatie waarin het gesprek over visie en onderwijsverbetering een belangrijk gegeven is. In een professionele cultuur kunnen leerkrachten zich scholen en elkaar versterken. We willen hierin samen optrekken met ouders die net als de leerkrachten, het beste voor hun kind(eren) willen.