Contactmomenten

Op SWS De Gavelander luisteren en kijken we naar kinderen. We willen onze leerlingen zo goed mogelijk begeleiden. 

Als u merkt dat uw kind problemen heeft, op school of thuis, dan is het belangrijk om dit zo snel mogelijk met de leerkracht te bespreken en ook buiten de vaste momenten contact met ons op te nemen. Samen kunnen we dan kijken hoe we uw kind het beste kunnen begeleiden.

In de school hebben we afspraken gemaakt over de communicatielijn tussen ouders en school. Indien u vragen en / of opmerkingen heeft over uw kind of over de leerstof dan kunt u een afspraak maken met de leerkracht van uw kind. De leerkracht is immers de direct betrokkene bij de leerling. Indien nodig kan de leerkracht u verwijzen naar onze intern begeleider, zij heeft gespecialiseerde kennis op het gebied van de leerlingenzorg. Denk hierbij aan gedragsproblemen, dyslexie of andere problematiek.